نام ونام خانوادگی:عظیم بیات

آدرس:بندرعباس بلوارطالقانی مجتمع تجاری ستاره جنوب طبقه همکف لاین مریم 1 پلاک 2-31عطریات بوکا

تلفن:07632211558

تلفن همراه:09179448211

 

نام ونام خانوادگی:فرید پیروز

آدرس:اهواز ميدان شهدا روبروي سينما ساحل ساختمان علوي يک ط 3 واحد 13

تلفن:06132235811

تلفن همراه:09168239560-09198148515

 

نام ونام خانوادگی:سید حسن نبی زاده

آدرس:مشهد-ضلع شمالي بازاررضاپاساژ وليعصرفاز 2 عطرنبي

تلفن:0513364707-05133656213

تلفن همراه:09382020511